Leva med

Leva med

Att få diagnosen äggstockscancer är ofta omvälvande. Hur du mår under behandlingen och efter den beror på många faktorer. Är du yngre kommer operationen innebära ett tidigt klimakterium eftersom det östrogen som produceras av äggstockarna försvinner. Det innebär klimakteriebesvär, vilket du kan få östrogen mot. Den som förlorat sina äggstockar kan inte heller längre få barn och det kan vara en stor sorg. Samtidigt kan man också känna en lättnad att man nu tagit tag i något som tidigare var diffust oroande och nu börjat kämpa mot sjukdomen. Smärta är ett vanligt problem vid cancer, men det går att åtgärda med olika läkemedel. Detsamma gäller illamående som kan komma som en biverkan av cytostatika.

Äggstockscancer upptäcks ofta först när den spridit sig, men inte alltid. Din läkare kan berätta hur prognosen ser ut för dig. Både för den som är yngre och äldre kan svåra tankar komma. Det kan då vara bra att prata med någon om tankarna. Det kan vara någon du känner, någon på sjukhuset eller någon från en patientförening. Det är också viktigt att du hand om dig, att äta bra och vila när du behöver det. Du behöver ta hand om dig själv.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC