Hjälp och stöd

Hjälp och stöd

En cancerdiagnos väcker många frågor och känslor. Du kan alltid vända dig till din kontaktsjuksköterska med frågor, men det finns även andra sätt att få hjälp och stöd. På sjukhusen finns alltid kuratorer och den som vill kan få tala med en präst. Sjukhusen ordnar ofta också patientgrupper där du kan få möta personer i din egen situation. Olika patientföreningar kan också ge svar på frågor. Ofta tycker man det är skönt att prata med andra som upplevt samma sak.

Här finns användbara länkar för dig som drabbats av äggstockscancer. Ingen av dem ger personliga medicinska råd utan syftet är att informera, hjälpa och skapa kontakter.

Patientorganisationen Gynsam

I Gynsam ingår tio lokala patientföreningar för kvinnor med gyncancer. Gyncancer är cancer som kan drabba underlivet, och där ingår äggstockscancer. Här finns också ett diskussionsforum på nätet där man kan ställa frågor och dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer på www.gynsam.se.

Patient- och anhörignätverket för gynekologisk cancer

Ideellt nätverk för att sprida kunskap om gynekologisk cancer.

Läs mer på www.gyncancer.se.

Radiumhemmets cancerupplysningslinje

Cancerupplysningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Frågor kan även ställas via kontaktformulär på internet.

Läs mer på www.rahfo.se/Om-Cancer/Cancerupplysningen.

Cancerfondens informations- och stödlinje

Hit kan du vända dig om du har frågor och funderingar om cancer, vill ha stöd eller skriftlig information från vårdpersonal med kunskap om cancer. Råd om behandling i enskilda fall ges inte. Här kan du också söka en samtalsvän att prata med.

Läs mer på www.cancerfonden.se/sv/Prata/Fraga-oss-om-cancer.

Diskussionsforum på Internet

På Internet finns mötesplatser och diskussionsforum för patienter med cancer och deras anhöriga. Ett sådant är Cancersamtal: www.cancersamtal.nu.

Rehabilitering

Webbadresser till rehabiliteringsenheter, rehabiliteringshem och rehabiliteringskurser hittas på SWEPOS, Svensk förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering.

www.swedpos.se.


Senast uppdaterad: 2015-05-22

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC