Fakta om äggstockscancer

Jämfört med andra cancerformer är äggstockscancer mer ovanlig, i Sverige insjuknar varje år ungefär 750 kvinnor. Man kan drabbas av äggstockscancer i alla åldrar, men det är mycket ovanligt före trettioårsåldern.

Det finns flera typer av äggstockscancer Äggstockscancer uppstår när normala celler i äggstockarna börjar dela sig okontrollerat, troligen på grund av skador i cellens DNA. Efterhand bildar de en klump av celler som inte hör hemma i kroppen, en tumör.

Det finns flera varianter av äggstockscancer, beroende på vilken celltyp som är ursprung till tumören. Äggstockscancer börjar oftast i äggstockarnas epitelceller, de celler som kapslar in äggstocken. Cancer som uppstått i epitelcellerna delas ytterligare in i flera typer efter utseende, som till exempel serös eller mucinös typ.

Celltyper där äggstockscancer kan uppstå
• Epitelceller
• Äggceller
• Bindvävsceller


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC