Rehabilitering

Rehabilitering

Att drabbas av äggstockscancer påverkar hela livet och behandlingen är tuff för kroppen. Är du yrkesarbetande behöver du ofta sjukskriva dig för en tid. Det tar lång tid att genomgå cancerbehandling och återhämta sig och det är också naturligt att kämpa med svåra tankar. Men det finns hjälp att få. Rehabilitering vid cancersjukdom innebär att må så bra som möjligt under behandling och efter en genomförd behandling.

Sjukvården ger stöd till rehabilitering

Sjukvården ger hjälp och stöd till att återhämta sig från cancer, men rehabiliteringsstödet ser mycket olika ut för olika landsting. Enligt de svenska riktlinjerna för äggstockscancer ska det finnas en kontaktsjuksköterska som ska ge dig vägledning under och efter hela din behandling. Till honom eller henne kan du vända dig med dina frågor då han/hon är särskilt kunnig om din sjukdom. Du kan också vända dig till en patientorganisation med dina frågor och tankar.

Täta återbesök

Har alla tecken på cancer försvunnit får du gå på återkommande och täta kontroller hos läkare för att man snabbt ska upptäcka om cancern kommer tillbaka. Med tiden glesas besöken ut. Hur stor risken är för återfall beror på hur spridd cancern var när den upptäcktes. Din läkare kommer berätta hur det ser ut för dig.

Om cancern inte försvinner

Äggstockscancer är en allvarlig sjukdom och det kan vara så att cancern inte är helt borta efter behandlingen. Det kan också vara så att den är borta, men att den kommer tillbaka.

Det är i så fall ett tungt besked att hantera och det finns därför hjälp för att komma vidare trots detta. Ofta behöver man prata med någon och en kurator eller någon annan hos sjukvården kan vara en sådan person. Kontakt med andra i samma situation och patientföreningar kan också vara ett stort stöd. Ofta betyder det mycket att ha sina anhöriga nära och att de kan följa med vid olika sjukhusbesök.

Även när cancern kommer tillbaka finns det ytterligare behandlingar för att trycka tillbaka cancern och för att må så bra som möjligt så länge som möjligt trots cancern. Idag lever man längre än tidigare med diagnosen äggstockscancer.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC