Operation

Operation

Äggstockscancer opereras nästan alltid och operation är ofta det som inleder behandlingen av äggstockscancer. Inför operationen görs en ordentlig utredning för att avgöra om operation är rätt och hur den i så fall bör göras. Ibland kan operation ske efter en första cytostatikabehandling.

Därför görs en operation

Vid operationen försöker kirurgen ta bort så mycket som möjligt av tumören. Samtidigt bedömer han eller hon hur utbredd tumören är. Finns det risk att cancern spritt sig till lymfkörtlarna kan även dessa opereras bort. Lymfkörtlar sitter bland annat i armhålorna, vid halsen och i ljumskarna.

Stadiebedömning av hur allvarlig cancern är

När läkaren bedömer hur allvarlig cancern är delar han eller hon in sjukdomen i olika stadier. Stadium I betyder att cancern inte spritt sig utanför äggstockarna. Efter det kommer stadium II och III som är olika grad av spridning i bäcken och bukhåla. I stadium IV har den även spritt sig till resten av kroppen.

Säker diagnos efter operation

Vid operationen tas prover från tumören. Celler från tumören studeras sen i mikroskop för att avgöra att de verkligen är cancerceller och för att bestämma vilken celltyp som är ursprung till cancern. Efter att detta är utrett kan läkaren ställa en säker diagnos av att det verkligen är äggstockscancer och av vilken typ.

Behandling efter operation

Vid operationen får läkaren en bild av hur mycket cancertumören har spridit sig. Är tumören begränsad till äggstocken kan det räcka med operation. Det är tyvärr ofta vanligt att äggstockscancer upptäcks i ett senare skede och hunnit sprida sig. Då behövs även behandling med cytostatika.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC