Målstyrd behandling

Målstyrd behandling

Målstyrda läkemedel är mer eller mindre specifika för cancerceller och ger ofta mindre biverkningar än cytostatika. Vid äggstockscancer används målstyrda läkemedel samtidigt med cytostatika eller efter cytostatikabehandling.

Därför görs behandling med målstyrda läkemedel

Målstyrda läkemedel används för att förhindra att cancern växer och för att förebygga att cancern kommer tillbaka. De har utvecklats för att specifikt blockera eller störa en mekanism som cancerceller är beroende av. De kan rikta sig mot ett enzym som cancerceller med BRCA-mutation har svårt att klara sig utan eller hämma nybildning av blodkärl, då tumören behöver nya blodkärl för att växa.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC