Cytostatika

Cytostatika

Äggstockscancer behandlas ofta med cytostatika. Cytostatika kallas ofta cellgift. Kemoterapi är ytterligare ett annat namn på behandlingen.

Därför görs behandling med cytostatika

Cytostatika används för att döda cancerceller. Det görs både för att förebygga återfall av cancersjukdomen och för att behandla sjukdom som spridit sig i kroppen. Läkemedlet består av ett gift som hämmar cancercellernas tillväxt och delning. Det påverkar också friska cellers tillväxt och delning och det kan därför ge olika biverkningar som att tappa håret eller bli kraftigt illamående. Idag finns dock bra motmedel mot illamåendet.

Behandling i perioder

Cytostatika ges oftast under en period och sedan följer en viloperiod innan nästa behandlingsperiod. Sedan upprepar man detta flera gånger. Viloperioderna är till för att minska biverkningarna och för att de friska cellerna ska få tid att återhämta sig.

Cytostatika vid äggstockscancer

Det finns flera olika typer av cytostatikaläkemedel som används vid äggstockscancer. De slår alla mot celldelning, men på olika sätt. Ibland använder man flera sorters cytostatika samtidigt för att förstärka effekten ytterligare.

Vilken cytostatikabehandling som ges beror på vilken typ av cancerceller som tumören består av, hur långt cancern spridit sig och hur mycket kroppen tål. Vid äggstockscancer är det idag vanligast att använda en cytostatikatyp som kallas platinabaserad. Den ges via dropp på sjukhuset. Utöver det kan man få andra cytostatika eller målstyrda behandlingar.

Kontroll av hur det fungerat

Efter en avslutad behandlingskur med cytostatika kommer du undersökas ordentligt för att se hur väl behandlingen fungerat. Helst vill läkaren förstås se att alla tecken på cancer är borta. Syns inga tecken på cancer kan det ändå behövas en ytterligare behandling för säkerhets skull, för att minska risken att cancern kommer tillbaka.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC