Behandla

Behandla

Behandlingen av äggstockscancer utvecklas hela tiden och man lever idag längre med sjukdomen än tidigare. Vilken behandling som används beror på vilken form av äggstockscancer det är och i vilket stadie cancern är.

Om sjukdomen inte har spridit sig utanför äggstocken kan det räcka med att den tas bort vid en operation. Har den spridit sig behöver man ofta operera bort lymfkörtlar och även genomgå behandling med cytostatika. Cytostatika verkar genom att hämma celldelning och cancertillväxt. På senare tid har även målstyrda läkemedel utvecklats som slår mer specifikt mot cancerceller. Strålning används sällan för att behandla äggstockscancer.

Prognos

Prognosen vid äggstockscancer beror på hur spridd den är när den upptäcks. Hur gammal du är vid diagnosen spelar också in.

Tyvärr upptäcks sjukdomen ofta sent eftersom symtomen är lätta att missa. När cancer upptäcks sent är den ofta mer spridd och prognosen ser då sämre ut. Men även när äggstockscancer upptäcks sent finns det behandlingar som kan fördröja cancerspridningen.


Senast uppdaterad: 2015-05-08

Någon att tala med

 

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2021-12-17

Approval ID: SE-9060-12-17-ONC